Българите в чужбина ще могат да подават заявления за наши лични документи онлайн
Българите в чужбина ще могат да подават заявления за наши лични документи онлайн / Sofia Photo Agency, архив

Българите в чужбина скоро ще могат да подават онлайн заявления за издаване на лични документи и дубликат на шофьорските книжки. Това ще им спести време и средства за пътуване до най-близката консулска служба.

Електронното управление на консулските услуги става възможно чрез проект, който Министерство на външните работи реализира по Оперативна програма „Административен капацитет".

Над милион и половина българи в момента живеят в чужбина. Повечето от тях живеят извън столиците и големите градове. Това им създава проблеми при издаването на документи и получаването на консулски услуги.

Чрез проекта „е -консулски услуги" заявленията за съответните документи ще могат да се подават онлайн, каза ръководителят на проекта Раковски Лашев. Той обясни, че досегашната практика за предоставяне на услугите - чрез изнесени дни на консулите в различни населени места, е с ограничени възможности и до много от българите тези услуги не достигат. С приложението на електронните консулски услуги, нещата ще се подобрят.

"С времето документите за самоличност на много наши сънародници изтичат. Условията, в които те живеят и финансовите възможности не им позволяват за подмяната на всеки документ да пътуват поне два пъти до нашето дипломатическо и консулско представителство. За решаване на тези проблеми ние се обърнахме към изпълнението на проекта, което да позволява с използване на съвременните информационни технологии нашите сънародници да могат онлайн да подават заявление за български лични документи, за издаване на дубликат на свидетелство за правоуправление на превозно средство", каза Лашев.

Новата система ще спести време и на нотариусите, съответно и на гражданите и бизнеса, за проверка на заверки, извършени в консулските и дипломатически представителства на страната извън граница, стана ясно при представянето на проекта.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.