/ БГНЕС
Българската култура е получила 10 милиона лева от Норвежкия финансов механизъм.Това заяви министърът на културата Атанас Атанасов по време на изслушването му от постоянно действащата подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове към Комисия по въпросите на Европейския съюз.

„Когато стъпихме в длъжност, разбрахме, че необяснимо защо нещата с норвежката програма са спрели. Успяхме да задействаме процеса отново и в българската култура се вляха допълнителни 10 млн. лв., които не са от бюджета“, каза министърът.

Той представи и двата проекта на ведомството, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Те са свързани с развитие на културните и творчески сектори и с дигитализацията на колекции на музеи, библиотеки и архиви.

Другите теми, по които Атанас Атанасов отговори на депутатски въпроси, са свързани с предизвикателствата около проектите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и проектите по подходите Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) за период 2021-2027 г.
БТА