Видео: Гладна мечка краде контейнери за смет
Видео: Гладна мечка краде контейнери за смет / снимка: morguefile.com

Изчезващи кофи за боклук около известен ресторант в Колорадо накараха собствениците да проведат частно разследване.

Благодарение на охранителните камери в района крадецът бил разкрит. Собствениците
на заведението с изненада установили, че това е гладна мечка. Най-вероятно изкушена от остатъците от храна мечката внимателно издърпвала контейнерите до по-удобно за хранене място.

Следващата вечер животното отново посетило ресторанта, отмъквайки още една кофа за боклук.

След консултация с ветеринари, собствениците на ресторанта изработили план за прогонването на мечката. Кофите за смет били заобиколени с дъски, наковани с пирони, за да не може нощния посетител да се приближи до тях.