Започва изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции по стандартния график – от 7 до 20 юни, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Преводите на юнските пенсии по сметките на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени в сряда, 7 юни.

От Националния осигурителен институт информират, че в сайта на института има нова електронна услуга. Тя е свързана с правото на хората да бъде продължено изплащането на инвалидната им пенсия или на добавката за чужда помощ и след изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК. Става въпрос за времето до издаването на ново такова решение от съответните комисии, в случай че е налице забавяне в медицинската експертиза при преосвидетелстването.

Обявиха с колко предлагат да бъде увеличена социалната пенсия за старост

Справката е "за получени данни от Министерство на здравеопазването/регионални здравни инспекции по Закона за здравето/Преходни и заключителни разпоредби в закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания".

Ако хората, за които е постъпила информация по този ред, отговарят на предвидените законови условия, електронната справка ще съдържа данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване.
БГНЕС