Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / iStock/Getty Images
Върховният касационен съд (ВКС) сигнализира за проблеми, свързани с внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът е изпратил писмо до Висшия съдебен съвет и "Информационно обслужване" АД, в което обяснява ситуацията.

С писмо от 16 февруари дружеството е признало за констатираните несъответствия и необходими оптимизации, които трябва да бъдат извършени преди въвеждането на системата в употреба от ВКС. Като е посочено, че "те текущо се работят, като информацията за тях ще бъде налична в новините за следващите версии".

До момента няма данни да са оптимизирани тези функционалности и да е представена следваща версия на продукта.

От съда допълват, че е възпрепятствано изпълнението на решението от 17 декември 2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет за внедряване на ЕИСС във ВКС до 1 юни 2021 г. и провеждането на задължително обучение на съдиите и съдебните служители.

"Нормалният ритъм на работа във ВКС изисква своевременната реализация на нужните функционалности и съответна подготовка на работещите с реален, готов и тестван продукт, отговарящ на спецификите на дейността на съда", е заявил председателят на ВКС Лозан Панов.