/ netinfo
Върховният административен съд отмени окончателно промените в плана за управление на Национален парк "Пирин".
 

Делото бе образувано по жалби - на Министерския съвет, на министъра на околната среда и водите. До обжалването се стигна, след като тричленен състав на ВАС реши в края на юли, че с промените в плана за управление на парка са нарушени разпоредби от българското и международното право.
 
Според съда, който се опира на Закона за защитените територии (ЗЗТ), се допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка.
 
Петчленният състав смята, че не са спазени и изискванията на директивата за екологичните оценки.
 
Промяната на предназначението на големи площи от националния парк и включването им в зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията означава прекратяване на възможността тези площи да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието. Поради това е било задължително участието на обществеността да се реализира и чрез процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост, пише съдът.