"Подкрепяме диалогичната форма на общуване, но нямаме притеснения да преминем към ефективни протестни действия, ако отказът да бъдем чути и да проведем цивилизовани преговори по поставените ни искания се запази като поведение от бъдещите народни представители или политическото ръководство на Министерството на правосъдието", каза Ясен Тодоров от Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/ за БТА във връзка с исканията на синдиката за по-високи възнаграждения.

Синдикатът изпрати на 25 октомври 2021 г. декларация до институциите във връзка с искането им да бъдат заложени повече средства за възнаграждения и социални дейности в Бюджета за 2022 г. В нея се посочва, че те са внесли в Министерството на правосъдието финансови искания с цел да се гарантират социална и икономическа стабилност на служителите в ГД "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ и ГД "Охрана" /ГДО/, които са останали неразбрани. По думите им ръководството на министерство не предвижда да се възползва от възможността да заложи в Проектобюджета си за 2022 г. каквото и да било индексиране на възнаграждения и социални плащания на служителите си. Синдикатът заявява също, че обявява протестна готовност.

Служителите в затворите обявиха протестна готовност

Тодоров посочи, че все още няма отговор от институциите на изпратена от тях декларация. Той допълни, че въпреки увеличението от 38 процента на месечните възнаграждения през 2020 г. на служителите в ГДИН и ГДО и в момента основното месечно възнаграждение на новопостъпилите служители в двете дирекции е с няколкостотин лева под средната заплата в България.

В отговор на запитване от БТА от Министерството на правосъдието заявиха, че са запознати с исканията на синдикалните организации, включително и с декларацията на ССЗБ.

"Ръководството на Министерство на правосъдието високо цени и уважава труда на служителите, работещи в системата на местата за лишаване от свобода и охраната на съдебната власт и смята, че те имат право на достойно заплащане в достойни условия на труд", заявяват от ведомството.

От министерството предоставиха и информация, според която размерът на основните месечни възнаграждения, назначени на младши изпълнителски длъжности в ГД "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ са в диапазона от 1022 лв. до 1265 лв., а на изпълнителски длъжности от 1470 лв. до 1962 лв. Размерът на основните месечни възнаграждения на служителите, назначени на младши изпълнителски длъжности в ГД "Охрана" /ГДО/, са в диапазона от 1165 лв. до 1267 лв., а на изпълнителски длъжности от 1530 лв. до 1969 лв.
БТА