/ Министерство на културата
След 15-годишно отсъствие България се завръща на сцената на Венецианското архитектурно биенале. Конкурсът за кураторски проект за националното участие стартира на 20 декември 2022. Интересът бе голям, 34 проекта бяха разгледани от 8-членно жури под председателството на проф. д-р apx. Тодор Булев. То класира на първо място проекта „Образованието е придвижването от тъмнина към светлина“ (Education is the movement from darkness to light), с куратор арх. Борис Тикварски и автори арх. Борис Тикварски, Александър Думарей, Божидара Вълкова, Мария Гяурова, Майк Фритш, Костадин Кокаланов.

На пресконференция днес в Министерството на културата бе представен спечелилият кураторски проект, с който страната ни ще се представи във Венецианско архитектурно биенале - 2023 г. В пресконференцията участваха представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), на Съюза на архитектите в България (САБ), както и членове на журито и на екипа на спечелилия проект.
 
Доц. д-р Борис Данаилов от Министерството на културата изтъкна какво е необходимо, за да започне изпълнението на участието ни: желание от професионалната общност и финансови средства. Това е налице, отбеляза той. Доц. Данаилов разказа, че проектите са започнали да постъпват още през октомври 2022 г., създадена е била бърза и ефективна организация. Като сериозен успех той отбеляза наемането на зала "Тициан" в голям манастирски комплекс на Гран канале, в близост до спирка на градския воден транспорт на много престижно място. То разполага и с огромен вътрешен двор и аркада, които предоставят допълнителни условия за експониране. Тази зала е осигурена за години напред. Стриктно са били следвани правилата и статутът на биеналето и въпреки кратките срокове, те са били успешно спазени. По отношение на темата на биеналето доц. Данаилов отбеляза тенденцията на антиутопията.

Министерство на културата

Председателят на УС на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев сподели, че по време на журирането са класирали проектите и са селектирали 5 от тях, преди да бъде избран окончателно един, като отчете и големия интерес към конкурса. Той каза, че вярва, че с всяко следващо присъствие на биеналето представянето на България ще бъде все по-добро, тъй като участието само по себе си е голяма школа.

Министерство на културата

Арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на КАБ, говори за това, че възможностите за представяне на некомерсиални публични конкурси за изкуство в България са оскъдни, затова е важно страната ни да има такова поле за изява. Сподели, че от КАБ са били поканени да помогнат в подготовката на конкурса, направили са сайт и са предложили колеги в журито, които са с голям професионален авторитет.
 
Спечелилите конкуса представиха подробно кураторския си проект. По думите на Божидара Вълкова, ако погледнем към България, можем да отчетем тенденции като рязко намаляване на населението с 10% от предишното биенале например досега, а се очаква те да достигнат до 22% в следващите десетилетия. Освен демографските проблеми, има изоставени архитектурни обекти – училища, музеи, басейни. В случая фокусът е училищата – показва се не само демографският срив, повдигнат е въпросът за съхраняването на културното ни наследство. Целта на проекта е да предизвика дискусия, благодарение на която да погледнем към бъдещето с мисълта какво искаме да се случи утре. Като част от представянето в дворното пространство ще бъде експонирана стара детска катерушка (ракета) като лаконичен образ на проекта и на погледа в бъдещето.

Министерство на културата

Арх. Александър Стайнов от Министерството на културата е национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г.
 
В случай, че всички участници са съгласни, ще бъде издадена и специална книга с участвалите проекти, като журито отбеляза, че всеки от тях има своите достойнства.

Министерство на културата

Това е 18-то издание на Биеналето, то ще се проведе от 20 май до 26 ноември тази година, а темата на форума е „Лаборатория на бъдещето”.