Соня Момчилова
Соня Момчилова / БГНЕС
КПКОНПИ изпраща сигнал против член нея до държавния глава
При встъпването си в длъжност като член на Съвета за електронни медии (СЕМ )Соня Момчилова е отговаряла на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие. Това заявяват от СЕМ.

От медийния регулатор припомнят, че Момчилова встъпи като член на СЕМ на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество, посочват още от СЕМ. От СЕМ показват и съответната декларация.

СЕМ не е орган по назначаване на Соня Момчилова като член на СЕМ и не е компетентен да се произнася относно законосъобразността на указа на президента на републиката, допълват още от СЕМ.

Антикорупционната комисия проверява Соня Момчилова от СЕМ за несъвместимост

По-рано от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) съобщиха, че са установили несъвместимост към датата на заемане на длъжността член на СЕМ на Соня Момчилова.

На редовно заседание КПКОНПИ е приела решения за изпращане на сигнал по компетентност на президента Румен Радев.

От комисията припомнят, че на 18 август т.г. е образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ.

Президентът подписа указ за назначаване на Соня Момчилова за член на СЕМ

Производството е започнало по сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указ на президента за назначаването й, Соня Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество, което противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

КПКОНПИ след това отново коментира ситуацията.

Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването за предприемане на съответни действия, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ.

С решението си КПКОНПИ установява дали е налице несъвместимост, като в случая с члена на СЕМ Соня Момчилова – Йовева, преценката е извършена към датата на издаване на Указа за назначаване – 27.07.2021 г. Според прессъобщението на СЕМ, „г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5.08.2021 г.“

В хода на проверката на КПКОНПИ информация относно встъпване в длъжност е изискана от СЕМ, като с писмо от 23.08.2021 г. председателят на Съвета уведомява, че след издаването на Указ № 182/27.07.2021 г. на президента на Република България, „Съветът не е издавал никакви актове, в т.ч. споразумения, акт за встъпване или други, свързани с г-жа Момчилова – Йовева“