Прокуратурата обвини МВР в бездействие заради списъка с имена, предоставен от министър-председателя Кирил Петков.

Върховната касационна прокуратура (ВКП) е изискала от Министерство на вътрешните работи и от други правоохранителни органи и служби за сигурност, част от изпълнителната власт, пълна информация за хората, както и дали и какви действия са предприели спрямо същите съгласно законовите им правомощия. Поводът е извършваната проверка относно предоставените от премиера Кирил Петков медийни публикации в общ обем от 588 страници, свързани с 19 души.

Петков обяви имената на хората в списъка му за прокурорска проверка

След анализ на постъпилите до момента материали се установява, че по отношение на част от хората, посочени от министър-председателя, липсва каквато и да е информация.

Съгласно Конституцията и законите на страната разкриването на престъпления е правомощие на изпълнителната власт, в частност на МВР, които при установяване на данни за извършени престъпления следва незабавно да уведомят прокуратурата. Липсата на информация от органите на МВР сочи, че същите не са предприели необходимите по закон действия по разкриване на евентуално извършени престъпления от лицата, посочени от г-н Кирил Петков, пише в позиция на Прокуратурата.

МВР изпрати в прокуратурата информация за хора от списъка на Кирил Петков

Към момента във ВКП е постъпил следния обем от информация, както следва: от министъра на вътрешните работи – 6 стр., от Държавна агенция „Национална сигурност“ – 8 стр., както и от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Въпреки указания срок от наблюдаващите прокурори за предоставяне на информацията до 17 февруари 2022 г., такава все още не е постъпила от ГДБОП-МВР и Централно управление на НАП. В тази връзка са изпратени напомнителни писма за предприемане на съответните действия и изпращане незабавно във ВКП на изисканата информация. Институциите са предупредени за отговорността им при неизпълнение на разпореждане на прокурор, дадено по съответния ред.