/ ThinkStock/Getty Images
С около 25 000 души повече ще имат право на целева помощ за отопление през новия зимен сезон, прогнозират от Агенцията за социално подпомагане. Това означава, че помощта ще стигне до около 230 000 българи. Причината за разширяване на достъпа до това подпомагане е увеличеният от началото на годината размер на гарантирания минимален доход. До няколко седмици правителството трябва определи и размера на помощта, за който се очаква да бъде по-висок от сегашните 365 лева, заради поскъпването на газа, парното и електроенергията от 1 юли. От вчера започна приемането на заявления за отпускане на енергийната помощ, а срокът за кандидатстване е 31-ви октомври.
 
Право на целева помощ за отопление имат хората с доход под диференцирания минимален доход, който е обвързан с гарантирания минимален доход и с други обстоятелства в дадено домакинство. Други изисквания към кандидатите за подпомагане са да имат единствено собствено жилище, да не са регистрирани като еднолични търговци или собственици на капитал в търговско дружество, да не са извършвали продажба на собственост през последните 5 години, да не са дарили жилище или друг имот. В заявленията, които се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, всеки човек посочва какъв вид отопление използва - твърдо гориво, парно, природен газ или ток, обясни пред Дарик Бойка Тодорова, началник на отдел "Социални и семейни помощи" в Агенцията за социално подпомагане:
 
„След подаване на документите в срок от 20 дни нашите социални работници по места са задължени да извършват социална анкета за установяване на ситуацията при всяко едно семейство. Съответно в 7-дневен срок ще издадат заповед за отпускане или отказ за отпускане на целевата помощ“.
 
И тази година във връзка с актуализирането на пенсиите е предвидено намаляване на размера им с коригиращ коефициент, така че да няма възрастни хора, които през миналата зима са получавали такава помощ, а сега да не могат. Въвеждат се нови изисквания към ползвателите на твърдо гориво - въглища, пелети, дърва и брикети, които трябва да отговарят на нормите за качество и екологичност:
 
„Примерно за дървата - трябва да се получат от горските стопанства, които са задължени да спазват тези правила за качество и екологични норми. Насърчавам хората при възможност да закупят пелети, които са сравнително екологични и чисти при ползването.“
 
От Агенцията припомнят, че работещите лица трябва да представят документ за дохода си от последните 6 месеца, а за безработните изискването е да имат поне  шестмесечна регистрация в бюрото по труда и да не са отказвали предложена работа.