парламент народно събрание външни
парламент народно събрание външни / iStock/Getty Images
Депутатите изслушат на закрито заседание годишните доклади на Държавна агенция „Разузнаване“, на Служба „Военно разузнаване“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г., както и доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2021 г.

Заседанието е при закрити врата, тъй като докладите на службите са с ниво на класификация „секретно“, а този на ДКСИ - с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, обясни председателстващият Росен Желязков. 

Той припомни на депутатите да оставят лаптопи, телефони и други комуникационни устройства извън пленарната зала. Публичността на актовете ще се осигури с публикуване в "Държавен вестник", добави Желязков.

Преди това, за да се освободят залата и балконите от външни лица, даде прекъсване от 15 минути.
Нелли Желева/БТА