Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование подкрепи предложение на Синдиката на българските учители за подписване на анекс към сега действащия Колективен трудов договор / КТД/, който предвижда 20-дневен допълнителен платен отпуск за непедагогическия персонал, на който не е осигурена работа при обучение от разстояние в електронна среда. Анексът ще бъде в сила до края на валидността на сега действащия КТД. Това съобщиха от пресцентъра на КНСБ.

Отрасловият съвет е имал заседание на 26 октомври. Присъствено са участвали министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и председател на Отрасловия съвет Мария Гайдарова, председателят д.ик.н. Янка Такева и зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов. Останалите представители на националнопредставителните синдикални и работодателски организации са участвали онлайн.

Денков: Работим за връщането на малките ученици в клас още от следващата седмица

Обсъдени са организацията на учебния процес при връщането на учениците в присъствено обучение при висока заболеваемост и постъпило предложение от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" за обсъждане на възможността за допълнителен платен отпуск на непедагогическия персонал в образователните институции при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Мария Гайдарова, председател на Отрасловия съвет, е направила кратък анализ на съществуващата кризисна ситуация у нас, като е представила реална статистика на заболели, карантинирани и ваксинирани учители и ученици и е очертала планираните от екипа на МОН дейности за преминаване към присъствена форма на обучение и за осигуряване на безопасна здравословна среда за всички в сектор "Образование".

Родителите разделени по темата за COVID тестовете в училище

В контекста на плавното и адекватно преодоляване на съществуващата кризисна ситуация у нас, от името на СБУ председателят д.ик.н. Янка Такева е направила предложение възможно в най-кратък срок да се осъществи връщането на учениците от 1 до 4 клас в училище. Като не се пренебрегва основният приоритет на МОН и социалните партньори за запазване живота и здравето на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, да се запази локалният принцип при вземане на решение от страна на директорите и педагогическите съвети за преминаване от една форма на обучение в друга, настоява Янка Такева.

Тя предлага да се синхронизира и регламентира начинът на поднасяне и достоверността на информацията между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и социалните партньори с цел избягване на дезинформация и напрежение за работещите в образователната система.

СБУ настоява още да бъде разработен единен механизъм за въвеждане на тестване на ученици и учители, включително за ученици със СОП и учители с ТЕЛК и ЕЛК. Синдикалната организация предлага още да продължи информационната кампания за ваксиниране на работещите в системата на предучилищното и училищното образование, както и МОН да планира мащабна образователна телевизионна кампания относно употребата и приложението на тестове за наличие на ковид с участието на утвърдени здравни или образователни експерти.

Родителите на деца до 14 г., които учат онлайн, имат право на подкрепа от държавата

Отрасловият съвет е подкрепил предложенията и е приел решение да се организира национална информационна кампания за употребата и приложението на избрани от Министерството на здравеопазването тестове за училищата и да продължи информационната кампания за процеса на ваксиниране. Подкрепено е и връщането на учениците от 1 до 4 клас в училищна среда, както и запазване на децентрализирания подход на общинско ниво. Одобрено е и предложението да бъде разработен механизъм за въвеждане на безплатни тестове за ученици и учители, с ясен регламент как ще се извършва процесът и уточнени конкретни детайли - къде, как, кой ще осъществява тестването, как се процедира при положителен и отрицателен резултат, и т.н.

Отрасловият съвет е решил още да бъде сформирана работна група с участието на членовете на съвета, която да се запознае с разработения механизъм преди подписването на заповедта на министъра на образованието и науката и нейното публично обявяване.
БТА