/ iStock/Getty Images
Министерският съвет удължи до края на 2022 г. изпълнението на три национални научни програми: "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита", "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" и "Електронно здравеопазване в България". Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката /МОН/.

Удължаването на срока ще позволи да се усъвършенства и приложи в практиката разработеният по Националната научна програма "Електронно здравеопазване в България" прототип за управление на бързи електронни известия за заразно болни до регионалните здравни инспекции. Ще може да се доусъвършенства и разработеният модел на система за актуална информация за свободните легла в отделенията за лечение на болни с COVID-19. В момента той е интегриран в информационните системи само на някои болници и там незабавно се подава информация при заемане или освобождаване на легло.

По Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е необходимо още време, за да приключат успешно обществените поръчки за изработка на демонстрационните пакети "Зелена къща" и "Тролейбус с хибридно захранвана батерия/горивна клетка".

Ще се даде и възможност да се популяризират виртуална платформа за съхранение и демонстрация на българското културноисторическо наследство и мобилно приложение с добавена реалност, както и да се допълнят с нова научна информация, получена в рамките на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие".