/ Георги Димитров
Правителството прие Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия. С плана се установява единна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

Определят се задълженията на отговорните национални структури и организации за ефективно използване на наличните средства, ресурси, персонал и възможности за поддържане на готовност и осигуряване на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия.

Системата ще поддържа денонощна готовност за извършването на действия по търсене и спасяване, при авиационно произшествие.