Почасовите разходи за труд у нас са най-ниски в рамките на ЕС

Почасовите разходи за труд у нас са най-ниски в рамките на ЕС
Почасовите разходи за труд у нас са най-ниски в рамките на ЕС / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Най-ниските почасови разходи за труд в рамките на ЕС са отчетени в България - 3,5 евро и Румъния - 4,2 евро, сочи последно проучване на Евростат. Данни на националната статистика за 2010 г. потвърждават тази класация.

Според публикуваните в НСИ разчети за 2010 г., усреднените разходи на работодателя за труд за един отработен час са 7 лева за наетите лица в обществения сектор и 5,13 лева - в частния сектор. От икономическите дейности най-добре са заплатени хората, работещи в производството и разпределението на топлинна и електрическа енергия - по 18  лева на час. Работещите в добивната промишленост получават по 16  лева на час, служителите във финансовия и застрахователен сектор - по 13 лева на час, а работещите в транспорта и съобщенията - по 8 лева на час, показват данните на НСИ.

Статистиката сочи, че най-ниско у нас са заплатени служителите в административния и спомагателен сектор - по 2,72 лева на час. Работещите в хотелския и ресторантьорски бизнес са оценени за по 5 лева на час, а в здравеопазването и социалните дейности - по 6 лева на час. Работещите в сферата на образованието получават по 6,50 лева на час, в държавното управление - по 7,86 лева на час, а в областта на културата, спорта и развлеченията - по 4,89 на час, обобщава БТА.

В дъното на европейската класация на почасовите разходи за труд освен България и Румъния се нареждат Литва - 5,5 евро на час и Латвия - 5,9 евро на час, показва проучването на Евростат.

През 2011 г. най-високи почасови разходи за труд са отчетени в Белгия - 39,3 евро на час, Дания - 38,6 евро на час, Франция - 34,2 евро на час, Люксембург - 33,7 евро на час, Холандия - 31,1 евро на час и Германия - 30,1 евро на час.Тези предварителни оценки за почасовите разходи на труд в ЕС обхващат предприятия с повече от 10 служители и се основават на разходите за 2008 г., уточнява публикацията на Евростат.