/ БТА
Най-много предложени промени в проекта за нов Закон за съдебната власт, в хода на обществените консултации, са относно номинациите и избора на членове на Висшия прокурорски и съдебен съвет, за Инспектората, както и за конкурсите и атестирането. До момента има изготвена таблица от около 300 листа предложения за промени в проекта за нов закон. Това посочи пред медиите служебният министър на правосъдието Мария Павлова преди организираната от ресорното ведомство в Съдебната палата широка дискусия с магистратската и академичната общности във връзка с проекта за закон.

Служебният министър коментира, че продължават да се обобщават получените становища и предложения. Те са постъпили както от граждани и съсловни организации, така и от отделни магистрати.

По думите на Павлова промените в проекта, които са предложени по време на общественото обсъждане, са съществени. Тя обобщи, че проблемните области са няколко – конкурсите и атестирането, смесените съдебни състави, командироването на магистрати, за съдебните заседатели и обученията на магистрати. Министърът добави, че най-много предложения не са направени за прокуратурата.

Павлова посочи, че във връзка с последните промени в Конституцията в частта за съдебната власт трябва да се приемат промени в пакет от закони до края на юни месец, които да уредят функционирането на съдебната система спрямо промените. Сред тези закони е и Законът за съдебната власт. Това са повече от 120 закона, които трябва да бъдат изменени. Срокът физически не може да бъде спазен, каза Павлова.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Константин Костов/БТА