/ пресцентър, КПКОНПИ
Имущество за над 3,84 млн. лева, придобито от престъпна и незаконна дейност е било отнето от КПКОНПИ.

Това става ясно от отчета за първото шестмесечие на 2021 на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

От началото на годината са внесени 111 искания за налагане на обезпечителни мерки, с цена на исковете в размер на 67 474 750,30 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 20 447 570,75 лв. В окръжни съдилища в страната са внесени искове за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 397 566 618,94 лв.

533 лица, заемащи висши публични длъжности не са подали декларации за имущество и конфликт на интереси или са ги подали извън установените срокове. За 243 от тях е взето решение за извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. Съставени са били 100 акта за административни нарушения, издадени са 51 наказателни постановления, а в 14 от случаите е заплатена глоба в общ размер на 21 хиляди лева, съобщават от КПКОНПИ.

Според данните в комисията са постъпили 121 сигнали за конфликт на интереси, от които са образувани 46 производства. Останалите или са прекратени, поради липса на основания, или са обединени с вече съществуващи производства. За периода са били наложени финансови санкции след установен конфликт на интереси в общ размер на 268 650, 35 лв.

Приключила е работата по 165 преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. За шестмесечието са били извършени 273 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности. Резултатите от работата по 467 сигнала са били изпратени по компетентните органи.