Сотир Цацаров
Сотир Цацаров / Снимка: БГНЕС
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе днес заседание, на което ще бъде открита процедурата за избор на главен прокурор.
 
До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието.
 
Крайният срок за представяне на писмена концепция от кандидатите е 12 август.
 
На 12 септември Пленумът на ВСС ще проведе заседание за обявяване на датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.
 
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще изслуша кандидатите и ще проведе избор за главен прокурор на 24 октомври 2019 г., предвижда приетият времеви график (хронограма) за провеждане на процедурата.
 
Решението за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване. Главният прокурор се назначават и освобождават от президента по предложение на пленума на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране.
 
Мандатът на действащия главен прокурор Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г.
БГНЕС