Обединяват военното и външнополитическото разузнаване
Обединяват военното и външнополитическото разузнаване / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Обединяват военното и външнополитическото разузнаване
28997
Обединяват военното и външнополитическото разузнаване
  • Обединяват военното и външнополитическото разузнаване

До две години военното и външнополитическото разузнаване ще се обединят в единна мегаагенция. Това предвижда новата Стратегия за национална сигурност, която Съветът по сигурността към Министерския съвет ще обсъди днес. Стратегията е подготвена от експерти на съвета и ще бъде представена от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Очаква се до края на май тя да бъде внесена за гласуване в Народното събрание и до лятната ваканция на парламента стратегията да бъде приета.

Единствената официално приета от българския парламент Концепция на националната сигурност на Република България е на правителството на Иван Костов и е одобрена от Народното събрание с решение от 22 април 1998 г. Стратегия за национална сигурност бе написана и от Димитър Йончев по поръчка на предишния кабинет на Сергей Станишев, но тя не е внасяна в Народното събрание. Новата стратегия, която Съветът по сигурността ще обсъди, е написана от Центъра за изследване на националната сигурност, чийто предишен председател беше министърът на отбраната Аню Ангелов.

Текстът на Стратегията за национална сигурност е общ и без конкретика в областите и направленията. Очаква се конкретните й измерения да се определят с приемането на пакет от нови закони и законови поправки. След влизането им в сила според намеренията на правителството догодина или най-късно до 2012 г. служба "Военна информация" към Министерството на отбраната (военното разузнаване) и Националната разузнавателна служба ще се обединят в единна държавна агенция за разузнаване. Вече се пише закон за разузнаването, който ще регламентира структурата и дейността на новата обединена разузнавателна агенция.

След обсъждания и спорове, според новата стратегия ДАНС си остава единен и самостоятелен орган, няма да се разделя и Националната служба "Сигурност" няма да се връща обратно под шапката на МВР. Равна по статут на ДАНС ще бъде новата единна разузнавателна агенция. В ДАНС ще си остане и Военното контраразузнаване, а проблемът с дублирането на функциите между ВКР и Военна полиция се предвижда да се реши със засилване на военно-дознателския апарат на Военна полиция, която ще си остане в Министерството на отбраната и на пряко подчинение на военния министър, както и координацията й с МВР и аналогичния дознателски апарат във вътрешното министерство.

След одобряването на стратегията се предвижда и приемането на Закон за военния резерв, който вече се пише. Той ще обхване в системата за националната сигурност резервисти, техника и материални запаси, които досега бяха в Държавния резерв и в предишното правителство бяха в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии на Емел Етем. Сега това ще бъде структурирано в две отделни специализирани агенции към Министерския съвет.

Засега не е достатъчно изяснен въпросът дали да се създаде Национална гвардия по модела на САЩ и Канада. Намеренията са в нея да се обхване населението, което да бъде ангажирано при бедствия и аварии в помощ на Гражданска защита. Обсъждани са били различни варианти, включително запасняците в евентуалната гвардия да са на доброволчески принцип, но пък и варианти да им се заплаща някакво възнаграждение или пък да получават други бонуси. Гражданска защита според стратегията обаче ще си остане към МВР, където е в момента.

Сред основните рискове за националната ни сигурност за първи път е включена демографската криза, както и икономическите измерения на обезлюдяването на някои райони, основно по дунавското крайбрежие. Сред рисковете още фигурират асиметричните заплахи, природните бедствия, аварии и промишлени и други замърсявания, търговията с наркотици - като съвременни аспекти на заплахите за сигурността. Ислямският фундаментализъм не е включен сред основните рискове пред нашата национална сигурност. Енергетиката като аспект на икономиката обаче фигурира сред рисковете, тя е включена като елемент от участието ни в общата енергийна политика на ЕС. Няма конкретно изменение на ролята и участието на български военни части в мисии на НАТО зад граница, освен общата формулировка за изпълнение на задълженията ни в рамките на съюза.

В стратегията не са изброени конкретните закони, които ще трябва да претърпят промени, за да се осъществи заложеното в стратегията, но се очаква практическата им реализация да бъде към края на следващата година.