Над 40 на сто от студентите в страната учат право и икономика
Над 40 на сто от студентите в страната учат право и икономика / netinfo

Над 40 на сто от студентите в страната учат в специалности в областта на правото, икономиката и администрацията, броят на желаещите д завършват физика, химия или машиностроене е минимален. Това каза във Варна Мария Фъртунова, началник на дирекция в МОН, която представи проекта на министерството за Стратегия за развитие на висшето образование до 2020 г.

В дискусията участваха зам.-министърът на образованието Атанаска Тенева, ректори на варненски университети, директори на научни институти в града и студенти. Според Фъртунова окончателният вариант на Стратегията трябва да бъде готов до месец май 2014 г.

В момента в 51 висши учебни заведения в страната учат 243 065 младежи, а академичният състав е от 18 163 души, посочи Фъртунова. Като сериозен проблем пред системата тя посочи демографския срив и липсата на достатъчно завършващи ученици. Фъртунова отчете, че през миналата учебна година изпълнението на приема в държавните университети е било 95 на сто, а в частните - 65%. Като проблем тя посочи и липсата на достатъчно млади хора, избрали научна кариера. По думите й в момента в страната докторантите са малко над 10 000.

Според министерството трябва да се улесни приемът в университетите, но да се завишат критериите и на „изхода” на ВУЗ-овете да се упражнява строг контрол. Фъртунова каза, че се обсъжда вариант акредитацията на висшите заведения да се извършва от международни експерти. Според нея трябва да настъпят промени в начина на управление на университетите. Необходима е и смяна на модела на финансирането им.

Ректорът на Икономическия университет във Варна Пламен Илиев каза, че изпълнението на стратегията за висшето образование трябва да бъде обвързано със сериозни промени в демографската и социалната политика на страната, иначе тя ще остане само на книга. Той посочи като проблем огромната концентрация на администрация и бизнес в София, което спъва развитието на регионите, включително реализацията на студентите.

Илиев каза още, че акредитационната система в момента не работи ефективно, не е справедлива и рейтинговата система, по която се оценяват ВУЗ-овете.