/ БТА
Заповедта за възлагане на финансовите инспекции и документите, свързани с отразяване на резултатите от тях - доклад, писмено становище и мотивирано писмено заключение, да има възможност да се създават като електронен документ, предвиждат приетите на първо гласуване промени в Закона за държавната финансова инспекция. Вносител е Министерският съвет.

Срокът за предложения беше намален на три дни по искане на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), които заявиха, че ще внесат предложения за подобряване прозрачността на документите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

В допълнение се създава възможност и връчването, представянето и изпращането на документи да става по електронен път. Преминаването от хартиени към електронни документи ще доведе до ускоряване и повишаване на ефективността на финансово-инспекционното производство на АДФИ, се казва в мотивите.

Преминаването към електронни документи и използването на способи за тяхното електронно разпространение ще се извършва по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление, както и измененията в процесуалните закони, отнасящи се до използването на Системата за сигурно електронно връчване, посочва вносителят.

С други промени се актуализира размерът на налаганото административно наказание по Закона за държавната финансова инспекция, тъй като глобите не са актуализирани повече от девет години, пише в мотивите.

Така при упражняването на инспекционна дейност по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, занапред ще се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., вместо досегашните от 200 до 2000 лв.  За неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до документацията глобата ще бъде от 200 до 1500 лв, до момента е между  200 и 1000 лв.
Нелли Желева/БТА