Може да не глобяват родители, отказали да пуснат децата си на предучилищна
Може да не глобяват родители, отказали да пуснат децата си на предучилищна / снимка: Sofia Photo Agency
Може да не глобяват родителите, отказали да пуснат децата си на предучилищна
31375
Може да не глобяват родителите, отказали да пуснат децата си на предучилищна
  • Може да не глобяват родителите, отказали да пуснат децата си на предучилищна

На общините да бъде даден гратисен период от 2 години, в който да осигурят места в детските градини или училищата и нормална среда за провеждането на задължителната предучилищна подготовка за деца, навършили 5 години. Това ще предложат между двете четения на поправките в закона за народната просвета от образователното министерство, обяви в парламента министър Сергей Игнатов. С измененията, които НС одобри на първо четене, са т.нар. забавачка става задължителна за деца на 5-годишна възраст. Поправките предвиждат глоба до 2500 лева за родители, които не запишат децата си за задължителната предучилищна подготовка. Обмисля се вместо парична санкция родителите да се наказват с обществено полезен труд. Ето какво каза Сергей Игнатов:

„Ние създаваме условия за всичките деца да посещават. Имаме 84,7 процента в момента петгодишни обхванати, остават да речем около 15 процента. Някои от тях не са в страната. Първо, ще направим закона, за да направим закона, предстои дебат между първо и второ четене, където се предполага, че ще бъде прието предложение да се удължи срокът за адаптация на общините до две години. Могат да поискат и повече, ако те го гласуват, ще бъде и по-дълъг този период. За да се даде възможност да се създадат условия и останалите 15 процента следващата година ще бъдат някакъв процент -  да се дадат условия да бъдат обхванати. Ако има условия, тогава може да се говори за санкции, иначе не може да се говори. Ние имаме проблем с големите градове и това никой не го крие. Достатъчно е някъде да се появи безработица и хората главно мигрират към София, Варна, Бургас, Пловдив. В провинцията е обратно - там има свободни места. Има детски градини, в момента има да речем по една-две групи, биха могли да поемат повече. Законът ще създаде условия за работни места, тъй като много хора са отпаднали от училищната мрежа през годините и сега се създава възможност, ако те не са на пенсионна възраст, да възстановят своята позиция в обществото".