При тези условия може да очакваме цени у нас в зимните месеци от порядъка на 600 – 700 лв./MWh. Това е колапс, смятат от КРИБ
Цените на пазар „ден-напред“ за утрешния ден достигнаха пореден абсолютен ценови рекорд – средноаритметична цена от 361,26 лв./MWh и среднопретеглена цена от 367,25 лв./MWh. В осем от часовете цените надвишават 500 лв./MWh. Всичко това при продължаваща липса на дългосрочно предлагане и износ от порядъка на 1200 MW. Това се казва в позиция от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България във връзка с цените на тока у нас.

КЕВР тепърва ще търси мерки да спре повишението на цените

Ето какво пишат още в позицията им:

"При тези ценови равнища не става дума за конкурентоспособност на индустрията. Не може да се говори дори за оцеляване на производствените предприятия. Самото функциониране на стопанството и държавата е застрашено.

Редица предприятия, значими работодатели и данъкоплатци, обмислят преустановяване на дейността си. Сред тях са и основни доставчици на медицински кислород за болниците. Всичко това се случва в разгара на четвъртата вълна на COVID. Водоснабдителните предприятия са изправени пред фалити – цената, на която закупуват електроенергията си е почти 5 пъти над планираната в бизнес плановете им. Междуфирмената задлъжнялост нараства.

На този фон сътресенията предстоят. Фючърсите за ноември за Унгария са от порядъка на 350 EUR/MWh, а за Германия – 332 EUR/MWh. Декемврийските фючърси за Гърция и Германия са на стойност от 350 EUR/MWh. При тези условия можем да очакваме цени у нас в зимните месеци от порядъка на 600 – 700 лв./MWh. Това е колапс!

Настояваме за предприемане на спешни мерки, за да се гарантира функционирането на икономиката и да се ограничи инфлацията, която е неизбежен ефект от екстремните цени на електроенергията".