КЕВР започва проверка на сделките на „Газов Хъб Балкан“, сключени в началото на февруари 2022 г. Поводът са медийни публикации през последните дни, по които Комисията се самосезира.

Разпитват освободения директор на „Булгаргаз” Николай Павлов

"Със заповед на председателя на КЕВР от 7 февруари работна група на регулатора от Дирекция „Мониторинг и контрол по изпълнение на Регламент /ЕС/ 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия /REMIT/ започва проверка на сключени сделки на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 1-7 февруари 2022 г. за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент REMIT", съобщиха от КЕВР.

Николов: Срещу енергийната ни политика се води подход, граничещ с война

Работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката след като проучи всички факти и обстоятелства. В съответствие с изискванията на REMIT докладът ще бъде обсъден на заседание на Комисията. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение.