/ БТА
МВР разпространи информация какви стъпки трябва да се предприемат
Гражданите, които нямат валидни лични документи (лична карта или личен/зелен/ паспорт) - ако са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, ще могат да си упражнят правото си на глас за изборите на 11 юли. Това съобщиха от МВР.

На гражданите, които са подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

ЦИК реши как ще гласуват хората с увреждания и поставените под карантина

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
 
За да бъде издадено удостоверение е необходимо лично да се подаде искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 6 юли до 10 юли, в часовете от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли от 08.30 ч. до 19.00 ч.

В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10 юли (събота) и на 11 юли (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на сайтовете на СДВР и ОДМВР.

Експерти: Очакваме да видим завръщане към нормалното правене на предизборна кампания

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
 
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация и ще важат само за изборния ден, което трябва да послужи пред Секционната избирателна комисия, уточняват от МВР.