Инспекторатът към ВСС откри нарушения на Янева по делото „Софийски имоти”
Инспекторатът към ВСС откри нарушения на Янева по делото „Софийски имоти” / Sofia Photo Agency, архив

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет откри четири нарушения, които новоизбраният председател на Софийския градски съд Владимира Янева е допуснала по делото „Софийски имоти". Проверката на инспектората сочи, че първото заседание по процеса, съгласно сроковете, е трябвало да бъде насрочено преди малко повече от седмица.

Делото е образувано през юли миналата година, когато Янева получава обвинителния акт срещу бившия директор на "Софийски имоти" Тошко Добрев и още 13 подсъдими. Пет месеца по-късно през декември обаче тя го прекратява и го връща на прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения. Законоустановеният срок за подобни действие е три месеца, тоест тук инспекторатът констатира забавяне с два месеца.

Бави се и самото изготвяне на съобщенията за решението на съдията. Последното от тях пристига в прокуратурата чак през април тази година. Инспекторите констатират в доклада, че „за връчването на съобщението са били необходими 45 дни, независимо, че адресът е бил на територията на гр. София и при оформянето на призовката не са отразени причините за този продължителен период". Прокуратурата обжалва връщането пред апелативния съд, където делото е изпратено на 1 април тази година, независимо, че срокът за обжалване от страна на последния уведомен подсъдим е изтекъл на 22 март. Това е третото констатирано нарушение.

Четвъртото е, че и днес няма дата за началото на процеса „Софийски имоти". Янева е трябвало да определи дата за старта на делото до 12 юни. В доклада на инспектората не се посочват предложения за наказание на новия председател на Софийския градски съд. Това може да реши Висшият съдебен съвет, след като се запознае с доклада.

Най-често ВСС налага на неспазващи срокове магистрати порицание. Владимира Янева отказа да си направи отвод по това дело и ще работи, докато Върховният административен съд се произнесе по жалбата срещу избора й.