/ iStock/Getty Images
Изпълнителна агенция (ИА) „Главна инспекция по труда" (ГИТ) напомня, че българските работодатели, които искат да наемат работници и служители от Украйна, следва да осигурят за тях еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство. Това съобщават в прессъобщение от институция във връзка с удължаването на действието на временната закрила на украинските граждани с една година.

От ГИТ припомнят, че с друго решение, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти от Държавната агенция за бежанците, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

По отношение на трудовото законодателство решенията дават възможност работодателите да продължат да наемат лесно украински граждани, получили временна закрила у нас, коментират от ГИТ. „Остава ангажиментът на работодателите да информират Инспекцията по труда за наетите украински граждани, като граждани от трети държави съгласно чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“, отбелязват още от инспекцията.

ГИТ разяснява чрез брошура на български, украински, английски и руски език основните трудови права на украинските граждани, търсещи работа у нас.

На електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg експертите отговарят своевременно на зададените въпроси, за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка.

На 1 февруари правителството одобри решение, според което до 4 март догодина се удължава действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България. Мярката е в съответствие с решението на Европейската комисия за удължаване на действието на Директивата за временна закрила.