/ БГНЕС
Парламентът прие на първо четене предложените от управляващите промени в закона за противодействие на корупцията
Със 116 гласа "за", шестима "против" и 25 въздържали се, парламентът одобри на първо четене предложените от управляващите промени в Закона за противодействие на корупцията. Вносител е председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ. Поправките са реакция на Народното събрание след тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС), в което се постановява, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.
 

БГНЕС


Решението има силата на закон и след него Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество. Това, по данни на председателя й Пламен Георгиев, засяга 19 производства за близо 22 млн. лева. На основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и комисията има около 300 висящи съдебни производства, е посочил при обсъждането в правна комисия Георгиев.
 
Антикорупционната комисия оттегля искове заради тълкувателно решение на КС

Целта на предложените промени е обезпечаване на ефективната работа на антикорупционната комисия, а упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес.

Със законопроекта се прецизират и разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Предлага се неспазването на инструктивните срокове да не е основание за прекратяване на гражданското производство.
 

БГНЕС


Урежда се действието на Закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отменен) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация, пише в мотивите си вносителят.
 
Декември 2016-а: ВКС потвърди оправдателната присъда на Христо Бисеров

Категорично в подкрепа на предложенията на ГЕРБ се обявиха от ДПС. По думите на Хамид Хамид тълкувателното решение на съда е стигнало твърде далеч, нарушава се конституцията и разделението на властите. ВКС променя закона на 180 градуса с тълкувателно решение, отбеляза той и сравни ситуацията с вече започнал футболен мач, чийто правила се променят в движение.

"Мач, благодарение на който, България получи най-добрият доклад от ЕК от много години насам", подчерта депутатът и обърна внимание, че сега вносителят предлага да се възстановят правилата и мачът да продължи по същите правила, по които е започнал.
БТА