/ Прокуратура на Република България
Главният прокурор на Република България Иван Гешев прие в Съдебната палата в София административните ръководители на окръжните прокуратури от Апелативен район - София и Апелативен район - Велико Търново.

Гешев набеляза целите до края на годината за противодействие на конвенционалната престъпност

В работното съвещание участваха и заместниците на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура Даниела Машева, Пламена Цветанова и Красимира Филипова.

Прокуратура на Република България

Акцент в срещата бе поставен върху изпълнението на заложените цели до края на годината и ангажиментите на прокуратурата по противодействие на конвенционалната престъпност.

Гешев участва в работно съвещание на Специализирана прокуратура

Срещата е поредната, която главният прокурор Иван Гешев провежда с магистрати от петте апелативни района на страната.