/ iStock/Getty Images
Част от добрите практики за борба с COVID-19 в различни браншове, които са публикувани в Насоките на ЕС за адаптиране на работните места и защита на работещите при завръщане на работа, са преведени на български език благодарение на осигурено по предложение на Инспекцията по труда финансиране от Фонд "Условия на труд". Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Преводите са достъпни в сайта на Инспекцията, в специално създадената рубрика "В помощ на работодатели и работещи в извънредна ситуация.

Всички добри практики на съответните езици могат да бъдат намерени в приложението към Насоките на ЕС, публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

От Инспекцията по труда напомнят на работодателите и за възможността да използват интерактивният инструмент за онлайн оценка на риска от разпространение на COVID-19. Той е свободно достъпен, само срещу регистрация, през OiRA платформата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

На специализираната платформа са публикувани множество интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности, предназначени за подкрепа основно на микро- и малките предприятия. Най-много - 41 броя инструменти, са разработени от България. Помощник-инспектори, назначени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" във всяка Дирекция "Инспекция по труда", могат да демонстрират на работодателите или на техни представители функционалностите на инструментите.

Проектът е финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.