/ ThinkStock/Getty Images
Делът на населението, което може да свърже двата края трудно или много трудно, варира от 37 на сто в България и 9,2 на сто във Финландия.Това сочи публикуваното в сряда най-ново изследване на европейската статистическа агенция Евростат, систематизирала нова база с данни, показващи въздействието на пандемията от COVID-19 върху 11 страни от ЕС. Данните обхващат периода на четвъртото тримесечие на 2021 г. 

В същото време поне 20 на сто от всички жители на страните в ЕС, за които фигурират налични данни (България, Белгия, Ирландия, Франция, Австрия, Словения и Финландия) биха могли да свържат двата края лесно или много лесно, сочат още данните на Евростат.

Единствено в България (сред посочените от ЕС страни) делът на гражданите, които не са изпитвали никакви или почти никакви затруднения да посрещат разходите си за живот са едва 4,4 на сто през четвъртото тримесечие на миналата година.

Най-висок е показателят във Финландия, като цели 43,7 на сто от финландците не са имали затруднения при посрещане на разходите си.

Разразилата се пандемията от коронавирус през 2020 г., продължила и през 2021 г. повлия на условията на живот сред всички страни членки на Европейския съюз. Макар и в различна степен, всички граждани на страните от ЕС бяха засегнати от намаления на доходи, съкратено работно време и тежки правила за социално дистанциране.
БТА