/ ThinkStock/Getty Images
Киберсигурността се превръща в едно от най-важните предизвикателства на 21-ви век - около това мнение се обединиха участниците в конференцията „Дигитализация и киберсигурност“, която се провежда в София. В дискусията, организирана от екипа на „Банкеръ“, се включиха политици и експерти от няколко държави, за да обсъдят новите предизвикателствата в тази област и да очертаят тенденциите около новите средства за дигитална защита. 

Европейският съюз работи активно за подобряване на цифровата среда в полза на всички европейци. Прави това въз основа на разбирането, че дигиталният ни живот трябва да бъде безопасен, лесен и зачитащ основните свободи, посочват организаторите форума. 

Сред обсъжданите теми в отделните панели на дискусията са усилията на ЕС и страните членки, насочени към укрепване на киберпространството; засилването на дигиталната дипломация; насърчаване на научните изследвания и иновациите в IT областта; защита на критичната инфраструктура; развитие на сектори като телекомуникации, финанси, транспорт, енергетика, здравеопазване и платежните системи, които стават все по-зависими от дигиталните технологии.  

Важен акцент конференцията поставя върху европейските директиви за дигитална регулация, както и вграждането им в националните законодателства на отделните държави. 

По време на откриването министърът на електронното управление Божидар Божанов поздрави присъстващите и подчерта нуждата от адекватна реакция на институциите срещу киберзаплахите. Сред участниците в обсъжданията е и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер

Една от целите на конференцията „Дигитализация и киберсигурност", които си поставят организаторите,  е да се направи преглед на експертния опит в тази област, както и да бъдат споделени и проучени добрите практики и иновативните решения в името на по-доброто дигитално бъдеще. 
БТА