/ thinkstock
Европейската комисия съобщи, че предава България на Съда на ЕС заради неспазване на задължение по директивата за морските стратегии.

ЕК одобри българска схема в подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

Директивата цели защита на морската среда и задължава държавите в ЕС да съобщят на ЕК до 15 октомври 2018 г. промените в първоначалните оценки за определяне на доброто състояние на околната среда. Комисията отбелязва, че тези правила преследват защитата на морското биологично разнообразие.

Екоминистерството: ЕК одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда“

Комисията е поискала от нашата страна няколко пъти да спази посоченото задължение. Неспазването продължава, затова ЕК е решила да отнесе случая до Съда на ЕС, се пояснява в съобщението.
БТА