/ iStock/Getty Images
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 млн. лева в подкрепа на средни предприятия, засегнати от коронавируса. Одобрението е под временната рамка за държавна помощ, приета от Комисията през март.

Европейският фонд за регионално развитие ще осигури съфинансиране от 87 млн. евро под формата на директна безвъзмездна помощ, като едно предприятие може да получи до 75 000 евро по тази линия. От помощта ще могат да се възползват фирми във всички сектори, с изключение на първична продукция и обработка на земеделски продукти, рибарство, аквакултури, както и от горския, финансовия и хазартния сектор.

ЕК постави условия за спасяване на „Луфтханза“ от германското правителството

Очаква се от мярката да се облагодетелстват близо 1500 средно големи фирми. 

Помощта ще бъде предоставена преди 31 декември и няма да може да надвишава 800 000 евро за предприятие.