/ Thinkstock/Getty Images
Какви ще са изпитите, как ще се оценяват и ще влизат ли оценките от 8-и до 10-и клас в дипломата за средно образование
Две задължителни матури и две по желание ще полагат сегашните деветокласници догодина, когато станат в десети клас. Те ще са първият випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване и в 10-и клас.
 
Националното външно оценяване след 10-и клас, догодина, ще бъде по два задължителни предмета - български език и математика, и по два предмета по желание - чужд език и информационни технологии. Изпитът по български ще е тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По математика изпитът също ще е тест с различни по вид задачи.
 
"За времетраенето към момента колегите, които работят върху модела, се ориентират в рамките на 90 минути", съобщи Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование", пред БНТ.
 
Повече отлични оценки на матурите по математика, физика, английски и немски език

По литература ще се дават само българските автори, изучавани от осми до десети клас. Чрез изпитите по желание пък учениците ще могат да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения. На тестовете ще се пишат точки, които няма да се превръщат в оценки. "Тези точки, резултатите им, ще бъдат записани в Удостоверението за завършен Първи гимназиален етап", поясни Костадинова. В това удостоверение ще влизат още средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.
 
Експерти в задочен спор за задача от матурата по български

Изключително важно е родители и ученици да знаят, че точките, получени на Националното външно оцеляване след 10-и клас и всички оценки по различните предмети, получени в осми, девети и десети клас, няма да влизат в дипломата за завършено средно образование.
 

Защо тогава е необходимо удостоверението за завършен Първи гимназиален етап в 10-и клас? С него учениците, които желаят, ще могат да започнат работа - те са вече на 16 г. и образованието нататък не е задължително. Ако пожелаят обаче по-късно отново могат да се върнат в системата. "Не бива обществото да остава с впечатлението, че приключването на 10-и клас и получаване на Удостоверение за завършен първи етап е равно на средно образование и може директно да се продължи във висше образование - не, не може", акцентира Евгения Костадинова.
 
Какви са най-честите грешки на зрелостниците на матурите?

Учениците, които продължат в 11-и и 12-и клас, ще имат или професионално, или профилирано образование. Ще се учат само няколко най-важни общообразователни предмета - български, математика, чужд език, гражданско образование, но ще има най-различни профили от по три или четири предмета.
 
Обмислят се и промени в матурите. Те ще са две задължителни - едната български език на общообразователно ниво, другата - профилиращ предмет. В дипломата за средно образование ще влизат само оценките от 11-и и 12-и клас и матурите.