Дунав пак е замърсен от нефтени петна
Дунав пак е замърсен от нефтени петна / netinfo

Сигнал за навлизане на петна с вероятен произход нефтопродукти към българския участък на р. Дунав в района на Ново село е получен днес в Басейнова дирекция Дунавски район Плевен.

Сигналът е подаден от дежурния към “Гранична полиция” Видин в 12,05 ч. Към момента петното е с неустановени размери и плътност. “Гранична полиция” Видин е сформирала екип за изпращане на кораб към мястото за установяване размера на замърсяването.

Екип от експерти на Регионално водно бюро Враца съвместно с експерти от РИОСВ Монтана също са изпратени, за да извършат проверка и да вземат проби от района на с.Ново село.

Басейнова дирекция Дунавски район е в готовност за предприемане на действия за гарантиране сигурността на източниците за питейно-битово водоснабдяване на населението, разположени в близост до река Дунав.