Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дава зелена светлина за строителство в Пирин. В последния работен ден преди празниците служебният министър на околната среда Ирина Костова реши, че новият план за управление на националния парк "Пирин" няма нужда от екооценка. Това предизвика възмущение сред природозащитниците.
 
Площта на национален парк "Пирин" е около 40 000 хектара. Планът за управление в момента разрешава определен тип строителство в зоната за сгради и съоръжения, която е около 200 хектара. В новия план се допуска такова строителство и в така наречената туристическа зона, която е около 4000 хектара. Природозащитниците посочват, че се допуска и сеч на гори със стопанска цел.
 
В публикуваното решение министър Ирина Костова допуска предварителното изпълнение на Плана за управление на Пирин.
 
"Предварително изпълнение означава, че министерството ще си прави каквото си знае, независимо какво реши съдът", коментира пред NOVA Тома Белев, експерт по защитени територии.
 
Решението на министъра идва в момент, когато е почти невъзможно то да бъде атакувано в съда, посочват природозащитниците.
 
От другата страна на спора е част от обществеността в Банско. Според кмета Георги Икономов нужда от екооценка за този нов план няма, тъй като в него няма конкретни инвестиционни намерения.
 
"Новият план не предвижда нищо ново по отношение на усвояване на нови територии. Дава възможност за построяване на нови лифтове и съоръжения. Трябва да има втора кабинка, трябва да има още писти и лифтове. Така че, когато идват туристите да си карат спокойно", коментира кметът на Банско.
 
На същото мнение са и част от туристите в момента в курорта. "Всичко би трябвало да е в повече. Всичко да е направено за удобства и да е комфортно", на мнение е Емилия.
 
Природозащитниците обаче настояват за отмяна на решението на екоминистъра заплашват с протести. А техните опоненти вече чакат новия план за управление да премине през заседание на Висшия експертен екологичен съвет и да влезе в действие.
nova.bg