Цветанов посети Службата за специални разследвания към ВВС на САЩ

Цветанов посети Службата за специални разследвания към ВВС на САЩ
Цветанов посети Службата за специални разследвания към ВВС на САЩ / снимка: Пресцентър на МВР

Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов посети централата на Службата за специални разследвания към ВВС на САЩ, съобщиха от МВР.

Службата е създадена през 1948 г. и е едно от елитните звена в правоохранителната общност на САЩ, противодействащо на форми и прояви на международния тероризъм в горещи точки на света като Ирак и Афганистан. Също така има значителен принос и в противодействието на международния наркотрафик, организираната престъпност, корупцията и киберпрестъпленията във ВВС на САЩ.

Министър Цветанов и командващият Службата бригаден генерал Кевин Якобсен обсъдиха конкретни цели и задачи на двустранното сътрудничество. Те изразиха съгласие, че интегрираният подход в разследванията е от особена важност, тъй като позволява в рамките на дадено разследване да участват и други основни звена от американската правоохранителна рамка - Федералното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците - ДЕА, Департамента за вътрешна сигурност, които да използват своите оперативни възможности за постигане на бързи и конкретни резултати в противодействието на престъпността.

По време на разговора беше обърнато специално внимание на взаимодействието с Интерпол в разследването на престъпления, касаещи международен тероризъм и организирана престъпна дейност. В тази връзка министър Цветанов запозна ген. Якобсен с резултатите от посещението на Генералния секретар на МОКП Интерпол Роналд Нобъл в София в началото на ноември. В хода на срещата бяха набелязани конкретни форми на двустранно сътрудничество между МВР и Службата за специални разследвания на ВВС на САЩ. Беше договорено американската страна да предостави експертни знания и методики за обучение на правоохранителните органи и по-специално на Института по психология на МВР при използването на полифизиограф в всекидневната оперативна дейност.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов проведе среща и със съветника на президента Обама по въпросите на киберсигурността Майкъл Даниел.

Двамата обсъдиха въпроси на двустранното сътрудничество в областта на киберсигурността и киберпрестъпленията. Министър Цветанов изрази задоволство от факта, че след срещата със специалния съветник на президента Обама по въпросите на тероризма Джон Бренън сега има възможност да разговаря и със съветника по въпросите на киберсигурността - двете основни и най-важни теми на двустранното сътрудничество в правоохранителната сфера.

Българският вицепремиер запозна американската страна с направеното от България в тази област през последните три години, като изведи основните приоритети на правителство - налагането на България като регионален лидер и повишаване експертния капацитет на правоохранителните органи. Той посочи, че в тази насока значително са помогнали двете регионални конференции (проведени през 2011 и 2012 г. в София) по проблемите на киберпрестъпността. По думите му форумите бяха предпоставка за създаването на Регионална платформа по киберпрестъпления, която има за цел да подпомага значими разследвания в България и региона. От името на американската администрация Майкъл Даниел изрази благодарност за постигнатите високи нива на сътрудничество в борбата с престъпленията в киберпространството.

В подкрепа на оценката, че България се е утвърдила като регионален лидер в областта на киберсигурността той посочи предстоящото изпращане в България на допълнителен специален агент от Федералното бюро за разследване. От територията на нашата страна агентът на ФБР ще покрива още 12 други държави в областта на противодействието на киберпрестъпленията. Друг пример за високото ниво на двустранно сътрудничество е предстоящото изграждане на специализирано оперативно звено между ГДБОП, Сикрет Сървис и Департамента за вътрешна сигурност на САЩ по противодействие на престъпленията в Интернет. Според Майкъл Даниел тези две нови инициативи ще бъдат реалното надграждане на двустранните отношения в тази област.

Министър Цветанов и Майкъл Даниел обсъдиха редица аспекти на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на противодействието на киберпрестъпленията. Беше достигнато до общо съгласие, че са налице нови предизвикателства и заплахи, на които трябва да бъде противопоставена единна международна правоохранителна система при строго спазване на всички граждански права и демократични свободи.

Директорът на ГДБОП - МВР гл. комисар Станимир Флоров и прокурор Ася Петрова изразиха надежда, че ще бъдат запазени и дори увеличени, досегашните нива на обучение за служителите от правоохранителната сфера. Поради спецификата на този вид разследваща дейност е необходимо специализираното обучение да бъде провеждано и по регионалните структури на МВР, прокуратурата и съдебната власт в страната. За целта ще се разчита както на Международната академия за обучение по киберразследвания базирана в София и финансово подпомагана от Фондация "Америка за България", така и на помощта на различни програми, финансирани и инициирани от американската администрация, бизнеса и неправителствения сектор. Даниел увери българската делегация, че американското правителство е силен поддръжник на всякакъв вид обучителна дейност, тъй като това създава предпоставки за увеличаване капацитета на международното сътрудничество и взаимодействие.

В края на разговора министър Цветанов отправи покана към Майкъл Даниел да посети България в удобно за него време през 2013 г.