о
о / Guliver/Getty Images
Частните охранители имат право да използват физическа сила, само когато това е абсолютно необходимо при задържане на лице. НС обсъжда и приема текстове от Закона за частната охранителна дейност на второ четене.

Депутатите предвидиха охранителният състав на едноличния търговец или юридическото лице да използва помощни средства по изключение при условия на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс. Това са белезници - каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори.

Частни охранителни фирми вече ще могат да пазят цели населени места

Използващият помощни средства взема всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.

При терористичен акт или заплаха от терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действат по предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР план, конкретен за всеки обект.

Частни охранителни фирми недоволстват от предложения за законови промени

При данни за извършващо се или извършено престъпление изпълнителите на частна охранителна дейност незабавно уведомяват полицейските органи.

Депутатите разпоредиха също ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност да бъде лице, което притежава професионална квалификация по професия "охранител", придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.
Ръководителите са длъжни да осигурят достъп на органите на МВР и ДАНС до информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно при узнаването й и/или при поискване от съответните длъжностни лица.
 
БТА