/ ThinkStock/Getty Images
Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 11 март 2020 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъде разгледано назначаването на генерален адвокат в Съда на ЕС вследствие на смъртта на Ив Бот.

Вътрешните министри на ЕС с мерки срещу незаконната миграция

България подкрепя предложението на Френската република за назначаване на Жан Ришар де ла Тур за генерален адвокат в Съда на ЕС за остатъка от мандата на Ив Бот, който изтича до 6 октомври 2024 г.