/ iStock/Getty Images
България се нарежда на 43 място от 168 държави в Индекса за социален прогрес през 2021 г., който анализира качеството на живот и социалното благополучие.

Страната ни се намира на предпоследно място в Европейския съюз, изпреварвайки единствено Румъния, която е на 44 място. България регистрира 77,81 точки от 100 в класацията, която е съставена от неправителствената организация Social Progress Imperative с подкрепата на Deloitte.

България е на последно място в ЕС по цифровизация на бизнеса

Индексът на социалния прогрес (SPI) измерва качеството на живот и социалното благополучие на гражданите от 168 държави, въз основа на анализа на три основни категории. Тези категории са следните:

👉 Основни човешки потребности – храна и основни медицински грижи, вода и канализация, подслон и лична сигурност;
👉 Благополучие – достъп до основни знания, достъп до информация и комуникации, здраве и благополучие, качество на околната среда;
👉 Възможности – лични права, лична свобода и избор, приобщаване, достъп до качествено образование;

Въз основа на резултата държавите са класирани в шест групи, подредени в низходящ ред.

Проф. Момеков: България е на челните места по свръхсмъртност

В глобалната класация България е в първите 50 страни в две от категориите: основни човешки потребности (38 място) и възможности (41 място). Отстъпление е регистрирано единствено в категорията благополучие, където сме класирани 62.

Норвегия продължава да е на първо място в света с резултат от 92.63. В тройката влизат също така Финландия и Дания. На последно място са ЧАД, ЦАР и Южен Судан.

Сред държавите-членки на ЕС най-високо са оценени Финландия и Дания, а Швеция е седма.

Сред страните от Централна и Източна Европа най-добро място заема Естония (21), следвана от Чехия (22), Словения (26), Литва (27), Словакия (33), Латвия (34), Полша ( 35), Хърватия (36), Унгария (42), България (43) и Румъния (44).
БГНЕС