/ БГНЕС
Факт е, че у нас хората с увреждания продължават да са дискриминирани поради липса на достъпна среда в обществени и жилищни сгради, транспортни средства, достъп до правосъдие и други. Това се посочва в декларация на ПГ на „БСП за България“, прочетена от парламентарната трибуна от Георги Гьоков.

Вече 30 години след промените те не са получили достоен живот за тях и за близките си, добави Гьоков. По думите му в България не се събира официална статистика за хората с увреждания. 

Кабинетът отпусна еднократна помощ за отопление на още 50 000 семейства

Националният център за обществено здраве и анализи дава информация , че ежегодно над 3 хил. деца и над 50 хил. пълнолетни "се вливат" в редицата на хората с увреждания, защото така са се произнесли експертните комисии, съобщи Гьоков. Той допълни, че според други източници хората с установени увреждания у нас са над 500 хил., а през 2022 г. около 9 хил. лица с увреждания и възрастни хора живеят в 161 специализирани институции. 

Хората с увреждания са най-голямото малцинство в света, но, за разлика от повечето малцинствени групи, тази е с "отворено членство" - всеки от нас може по всяко време да започне "членуването си" в нея, било то поради злополука, заболяване, старост или по друга причина, отбеляза Гьоков. Той съобщи, че по оценка на СЗО над 1 млрд. души, което е 15 на сто от населението на света, имат увреждане, като едва 5 на сто от тези увреждания са вродени, а според Световната банка 20 % от най-бедното население на планетата е с увреждане. 

В ЕС 87 млн. души имат някакъв вид увреждане, като повече от 50 на сто от тях считат, че са жертва на дискриминация, а 41 на сто не могат да покрият непредвидено възникнали разходи, добави Гьоков.

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. На този ден в цял свят се организират събития, напомнящи, че е необходима ефективна промяна в условията на живот за хората с увреждания, заяви Гьоков и допълни, че това е и ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването им.

Идеята да бъде отбелязан такъв ден е да бъде подпомогната дискусията за свободния, независим живот на тези хора и за тяхното пълноправно участие в обществото, посочи депутатът. Той отбеляза, че няма официално приета дефиниция за увреждане или за човек с увреждане, въпреки че такива опити са правени.