/ iStock/Getty Images
Близо 50 хил. граждани са получили съдействие от омбудсмана. Над 22 хил. души са се обърнали към институцията с подписки по конкретни въпроси. Това се посочва в доклада за работата на омбудсмана през изминалата година, който бе приет единодушно от депутатите.

Броят на получените жалби и сигнали през 2019 г. е 12 916, което е с 1% повече в сравнение с този през 2018 г., а на приключените жалби и сигнали е 13 762.

Омбудсманът Диана Ковачева отчете пред депутатите, че през 2019 г. институцията е сезирала пет пъти Конституционния съд, отправила е 4 искания за тълкувателни решения, 13 законодателни инициативи и становища и е организирала 35 кръгли маси и обществени дискусии. Отправени са 1823 препоръки и повече от половината от тях са били изпълнени от страна на институциите.

И през 2019 г. най-голям е броят на жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги – 3519, който се е увеличил с около 17% в сравнение с 2018 г., следват жалбите, свързани с нарушени или засегнати социални права – 14,77%, а третото място заемат проблемите, свързани с правото на добро административно обслужване – 8,66%.

През 2019 г. оплакванията на гражданите, свързани с предоставяне на ВиК услуги, електроснабдяване и финансови услуги са увеличени в сравнение с 2018 г.

Отчита се, че над 1/3 от жалбите на потребители са срещу ВиК операторите. Оплакванията са свързани с липсата на водоснабдяване, лошото качество на водата и повишаването на цената й, без подобряване на предоставената услуга.

Диана Ковачева отправи препоръка минималната пенсия, която е в размер на 250 лева, да се изравни с официалната линия на бедност в страната – 363 лева. 

По думите на омбудсмана през тази година една от значимите теми ще бъде и достъпът на децата до онлайн образование заради епидемията. Тя изрази надежда, че няма да има деца, изключени от онлайн обучението, поради дигитална бедност.