Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията излязоха с остро писмо, в което посочват президента Румен Радев като отговорник за действията и бездействията на назначеното от него служебно правителство във връзка с въведените от днес противоепидемични мерки на територията на страната.

Новите мерки срещу COVID-19 са вече факт

Според бранша с наложените мерки се затварят и ограничават сектори, липсват и кореспондиращи социални и икономически мерки за подкрепа.

„И понеже страната ни е на прага на нова Ковид вълна, а няма редовно избрано правителство на парламентарна основа, считаме, че единствено Ваша е политическата и морална отговорност за действията и бездействията на назначеното от Вас служебно правителство. В рамките на срока на правомощията на служебното правителство само Вие имате възможност да правите промени в неговия състав, а за наложителната необходимост от това ние, а и целия туристически бранш нееднократно сигнализирахме и апелирахме.

Ресторантьори и хотелиери протестират в Русе

Днес, 07.09.2021 г., с влизането в сила на издадената от здравния министър заповед за въвеждане на национални противоепидемични мерки, БЕЗ предвидени насрещни социални и икономически компенсации, „на улицата“ остават стотици хиляди български семейства, заети в туристическия бранш и съпътстващите го обслужващи сектори. Подобна политическа безотговорност и липса на междуинституционална координация, въпреки многократните сигнали от наша страна, не може да продължава да бъде толерирана.

Настояваме за отмяна на действащите от днес противоепидемични мерки до предвиждането и приемането на съгласувани с бизнеса социални и икономически мерки за подпомагане. Настояваме за спешна ревизия на Националния оперативен план за справяне с пандемията, за да се премахнат заложените в него дискриминационни и лишени от житейска и медицинска логика ограничения.

Служебните министри са избрани и назначени от Вас! Действията и бездействията им са и ще бъдат Ваша политическа отговорност!”, заявяват от бранша.
БГНЕС