/ БГНЕС
„Категорично заявявам, че процесът по разпределянето на допълнителните средства за автобусни превози на деца, учащи и пенсионери се следи стриктно, така че да не се допускат злоупотреби“, коментира заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. Това заявява в отговор на изпратеното до него писмо от омбудсмана Диана Ковачева с искане да бъдат защитени правата на учениците и пенсионерите след приемане на мярката за допълнително компенсиране на намаленията за автобусния транспорт.

„По отношение на случая с новите по-високи цени на ученическите карти по автобусната линия Слънчев бряг – Бургас проверка вече се извършва. Всички сигнали, които получаваме се проверяват, съгласно определените нормативни разпоредби. Процесът се следи и от други компетентни институции. Многократно обявихме публично, че бяха проведени няколко срещи с Националното сдружение на общините в Република България, на които им бяха предоставени разписани указания за прилагането на мярката, като изрично беше подчертано, че няма промяна в реда по прилагане на разпределението на средствата.

„Промяната основно е свързана с увеличаване на процента на помощта, която се отпуска от държавата, както и въвежда на безплатно пътуване за децата до 10 навършени години. До сега безплатно пътуваха децата до 7 години“, подчерта още вицепремиерът Христо Алексиев.

Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите (КЗП) също проверяват цитирания случай. КЗП е съставила 2 акта за административно нарушение на фирмата превозвач, която има договор с община Несебър, като в момента се събират доказателства по случая, за да може комисията да се произнесе и председателят на КЗП да издаде акт за забрана на нелоялна търговска практика.
Министерство на транспорта и съобщенията