Всички ЕРП-та искат по-високи цени на тока за следващия регулаторен период
Всички ЕРП-та искат по-високи цени на тока за следващия регулаторен период / снимка: БГНЕС, aрхив

Всички електроразпределителни дружества искат увеличение на цените на тока от 1 юли, но това не значи, че желанията им ще бъдат удовлетворени. Това каза пред Нова телевизия председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова. Тя не се ангажира с конкретни прогнози и посочи, че в комисията ще се правят анализи и оценки. Харитонова обясни, че миньорите искат чувствително повишаване на цената на въглищата от комплекса „Марица-изток", което ще рефлектира на цената на въглищата от другите мини.. Цената на въглищата се определя от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, те не са регулирана стока в България, като при тока от термичните централи цената на въглищата представлява 75-80 процента от стойността, каза Харитонова.

Цената за пренос през електропреносната мрежа се определя от ДКЕВР и тази цена включва разходите за поддръжка на мрежата. Съгласно нашите закони към тази цена се добавят така наречената зелена добавка – за екоенергията, кафява добавка – за топлофикациите и заводските централи, произвеждащи ток на принципа на когенерациите, чиито ток според евроизискванията НЕК е длъжна да изкупува, както и невъзстановяемите разходи.

До формирането на нов парламента държавният регулатор не може да намали зелената добавка, тъй като тя е записана в закона за възобновяемите източници на енергия. Ако комисията я отмени, то това би било закононарушение, коментира шефът на ДКЕВР.

Тя обясни, че енергийният министър би могъл да издаде заповед на НЕК до 1 юли да не начислява в цената за пренос кафявата добавка и невъзстановяемите разходи. Това обаче според Евгения Харитонова няма да помогне много, защото в следващи периоди ще трябва да се компенсират загубите на НЕК вследствие на това решение, като освен това сумата не е съществена - при цена от 34 лева ще паднат 6 лева.

Харитонова обясни, че драстичният скок на цената за пренос след 2009 година се дължи на енергията от възобновяемите източници, като зелената добавка от 11 лева на мегаватчас е започнала да се начислява тогава, а след 2011 година пък се начислява сума за невъзстановяеми разходи, която е в размер на над 2 лева.