Влоговете в банките ще се гарантират до 196 000 лв.
Влоговете в банките ще се гарантират до 196 000 лв. / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Изменението в Закона за гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/ влиза в сила от 31 декември т. г. Съгласно него размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава от 100 000 лв. на 196 000 лв., съобщиха от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Съгласно изменението фондът, считано от 31 декември 2010 г., гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане изисква до 31 декември 2010 г. държавите членки да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро. Унифицирането на правилата за гарантиране на депозитите цели укрепване на доверието на вложителите в държавите членки на ЕС във финансовия сектор, както и осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността, пише в съобщението.