Синдикат иска спиране на процедурата за приватизацията на БДЖ Товарни превози
Синдикат иска спиране на процедурата за приватизацията на БДЖ Товарни превози / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Приватизацията на БДЖ „Товарни превози" е незаконосъобразна, защото са нарушени законовите изисквания при първоначалното стартиране на процедурата, това каза Руси Статков от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Днес се проведе и първото заседание по делото на Първи частен синдикат срещу процедурата по приватизация на БДЖ „Товарни превози".

БДЖ се намира в забранителен списък по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. За да стартира процедурата, трябва да се спазят редица изисквания, които обаче са били пропуснати. Руси Статков от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация разказва за стъпките, които са били прескочени: „Този забранителен списък изисква стартиране в Министерски съвет на предложение до Народното събрание, обсъждане на НС в рамките на изискванията на закона за нормативните актове, което предполага финансова, икономическа и друга обосновка с оглед на предприемане на определени действия и решение на парламента и тогава вече на база решението на Народното събрание агенцията би трябвало да стартира процедурата", каза Статков, допълвайки, че това не се е случило.

През 2010 г. парламентът гласува допълнение в закона, чрез което дъщерни дружества на холдинги формално могат да заобиколят наредбите при стартиране на приватизация.

Незаконосъобразната процедура е и причината Първи частен синдикат да заведе дело срещу Агенцията по приватизация. На първото заседание председателят на синдиката Делян Петров отправи искане за спиране на процедурата по приватизация до окончателно решение на съда. Второто заседание ще се състои на 29 май.