През 2017 г. нараснало производството и потреблението на електроенергия

/ снимка: Guliver/Getty Images
За една година - от 1 януари до 31 декември 2017 г., в сравнение с аналогичния период на 2016 г., производството на електроенергия в страната се е повишило с 0,3%. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).
 
За времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са били произведени 45 039 542 мегаватчаса (MWh) ток, докато от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. те са станали 45 322 254 мегаватчаса, отчитат от ЕСО.
 
КЕВР: До края на отоплителния сезон цените на парното и тока няма да се увеличават

В сравняваните периоди се е повишило и потреблението на ток в страната с 3,06%, сочат цифрите на електроенергийния оператор.В рамките на 2017 г. са били изразходени 39 802 531 мегаватчаса, като през 2016 г. разходът е бил в обем на 38 620 960 MWh.
 
Данните показват още, че има ръст на участието на базовите централи с 3,46%. Увеличение с 10,14% се отчита и при участието на възобновяемите източници (ВЕИ) в преносната мрежа, като при тях най-много (с 58,5%) през 2017 г. се е повишила електроенергията от биомаса. ВЕИ-ата в разпределителната мрежа през изминалата година отбелязват минимален растеж с 0,11%. През 2017 г. обемът на фотоволтаиците е бил 985 848 мегавата при 1 004 508 MWh през 2016 г. Цифрите сочат още, че през 2017 г. България е изнесла с 14% по-малко ток в сравнение с 2016 г.
 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) през 2017 г. също е отрицателно. През 2017 г. спадът в сравнение с 2016 г. е значителен - с 24,93%, отчитат от ЕСО.